Tin hoạt động

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.Hà Nội

Ngày 02/10/2017, Chi bộ Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Đoàn Anh Tú - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chi đoàn. Buổi lễ có sự tham dự của toàn thể đảng viên của Chi bộ, đại diện Công đoàn và Đoàn Thanh niên của Trung tâm.


Đồng chí Đoàn Anh Tú là một đoàn viên trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng và tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và của Bộ Tư pháp. Trong suốt quá trình công tác, đồng chí luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Cục Đăng ký, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.Hà Nội đã chúc mừng đảng viên Đoàn Anh Tú vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng thời giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, yêu cầu đồng chí Đoàn Anh Tú phải tuyệt đối trung thành, chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ của Đảng, luôn chấp hành theo sự phân công và điều động của Đảng. Đồng thời, đề nghị đồng Đoàn Anh Tú tiếp tục nỗ lực phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên trẻ trên mọi lĩnh vực công tác và phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Dưới lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí minh, đồng chí Đoàn Anh Tú đã thể hiện sự quyết tâm và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu hơn để xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của đảng, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao để trở thành nguồn lực mới cho sự phát triển của Trung tâm trong thời gian sắp tới.

            

          

 Hà Trọng Bắc - Văn phòng Đảng ủy Cục Đăng ký