Tin hoạt động

Chi bộ Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.Đà Nẵng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên

Ngày 25/9/2017, được sự nhất trí của Đảng ủy Bộ Tư pháp và Đảng ủy Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Chi bộ Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh. Buổi lễ do đồng chí Lê Minh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản tại TP.Đà Nẵng chủ trì. Tham dự buổi lễ có toàn thể đảng viên trong Chi bộ.


Buổi lễ kết nạp được tổ chức đúng theo quy định của Điều lệ Đảng với không khí trang trọng. Thay mặt Chi bộ, đồng chí Lê Minh Tuấn đã công bố và trao Quyết định của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc kết nạp quần chúng Nguyễn Thị Kim Oanh vào Đảng Cộng sản Việt Nam với thời gian thử thách trong 12 tháng.

Sau khi được trao Quyết định Kết nạp Đảng, trước cờ Tổ quốc, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí đảng viên mới Nguyễn Thị Kim Oanh đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đồng chí cũng hứa sẽ cố gắng trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể của đơn vị, luôn tận tâm phục vụ khách hàng trong công tác chuyên môn trong thời gian tới.

            

Thay mặt toàn thể đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Lê Minh Tuấn chúc mừng đảng viên mới và mong muốn đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và phát huy năng lực nhiều hơn trong thời gian tới để góp phần cùng toàn Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao để xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
                                      Hà Trọng Bắc - Văn phòng Đảng ủy Cục Đăng ký