Tin hoạt động

Hội thảo “Hoàn thiện khuôn khổ thể chế về đăng ký tài sản tại Việt Nam”

Trong khuôn khổ Kế hoạch hợp tác của Dự án phát triển lập pháp quốc gia (NLD) với Bộ Tư pháp Việt Nam năm 2017, nhằm đảm bảo cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoàn thiện chính sách pháp luật đăng ký tài sản tại Việt Nam, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp phối hợp với Dự án NLD tổ chức Hội thảo với chủ đề “Hoàn thiện khuôn khổ thể chế về đăng ký tài sản tại Việt Nam” vào ngày 22/9/2017 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Điện - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ, đại diện Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học kinh tế luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Văn phòng đăng ký đất đai TP HCM, cùng các đại biểu các Sở  ngành như tư pháp, tài nguyên môi trường, giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp… và đại biểu đến từ các tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức tín dụng, Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


Thay mặt Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, bà Nguyễn Chi Lan – Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm trình bày “Báo cáo dẫn đề về định hướng hoàn thiện khuôn khổ thể chế về đăng ký tài sản tại Việt Nam”; đồng thời, một số chuyên gia trình bày tham luận về một số nội dung liên quan đến hoạt động hoàn thiện thể chế về đăng ký tài sản như: phân tích các tác động của chính sách đăng ký tài sản, bàn về phạm vi tài sản thuộc đối tượng đăng ký tài sản, về vị trí của Luật Đăng ký tài sản và mối quan hệ với các Luật liên quan. Bên cạnh các tham luận được trình bày, các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận sôi nổi về một số nội dung chủ yếu sau: định hướng hoàn thiện khuôn khổ thể chế về đăng ký tài sản tại Việt Nam; sự cần thiết hoàn thiện khuôn khổ thể chế đăng ký tài sản; ưu nhược điểm phương án xây dựng Luật hay Nghị định về đăng ký tài sản; những nội dung cần tập trung nghiên cứu khi xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đăng ký tài sản.


Kết thúc Hội thảo, ông Phạm Tuấn Ngọc trân trọng cảm ơn các chuyên gia, đại biểu đã có những chia sẻ thẳng thắn, hữu ích, giúp cho đơn vị chủ trì Hội thảo và cũng là đơn vị được Lãnh đạo Bộ giao chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện khuôn khổ thể chế về đăng ký tài sản tại Việt Nam có thêm những kiến thức lý luận và thực tiễn về đăng ký tài sản, qua đó giúp ích cho việc triển khai nghiên cứu, hoàn thiện khuôn khổ thể chế về đăng ký tài sản tại Việt Nam, hướng tới việc xây dựng Luật Đăng ký tài sản trong thời gian tới./.

Nguyễn Việt Phương - Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm