Tin hoạt động

Nghiên cứu trao đổi

 • Hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp của Nhật Bản trong lĩnh vực đăng ký tài sản

  16/02/2017

  Nhằm triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng chính sách pháp luật của dự án Luật Đăng ký tài sản tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, trong khuôn khổ hợp tác với Dự án Jica, Cục Đăng ký tổ chức “Hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp của Nhật Bản trong lĩnh vực đăng ký tài sản” vào ngày 09/2/2017 tại Thành phố Hà Nội.

 • Kon Tum: Hội nghị phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm

  16/01/2017

  Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum tại Công văn số 3064/UBND - NC ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT - BTP - BTNMT ngày 23/6/2016; Công văn số 2770/BTP - ĐKGDBĐ ngày 18/08/2016 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT - BTP - BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, ngày 13/01/2017, Sở Tư pháp phối hợp Sở Tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật về Đăng ký giao dịch bảo đảm. Nhằm mục đích triển khai có hiệu quả, góp phần tháo gỡ vướng mắc trong quá trình đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Tăng cường năng lực cho cán bộ đăng ký GDBĐ và các tổ chức tín dụng với mục đích trang bị cho các đối tượng được đào tạo một số kiến thức cơ bản và những kỹ năng cần lưu ý trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng, xử lý tài sản bảo đảm...

 • Tọa đàm góp ý Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật dân sự về giao dịch bảo đảm và Dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

  13/01/2017

  Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), nhằm triển khai các hoạt động xây dựng Dự thảo Nghị quy định các biện pháp thi hành Bộ luật dân sự về giao dịch bảo đảm và Dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Tọa đàm “Góp ý Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật dân sự về giao dịch bảo đảm và Dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm” trong ngày 09 tháng 01 năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh.