Tin hoạt động

Nghiên cứu trao đổi

 • Tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển

  17/09/2018

  Thực hiện Quyết định số 2356/QĐ-BTP ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển, ngày 17/9/2018, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật phối hợp với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển (thay thế Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT) do đồng chí Võ Văn Tuyển chủ trì cuộc họp. Tham gia Hội đồng tư vấn thẩm định có các đơn vị gồm: Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng, Phòng Công chứng số 1 thành phố Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp gồm: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

 • Tọa đàm góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT tại TP Hồ Chí Minh

  07/09/2018

  Trong khuôn khổ hợp tác với Chính phủ Nhật Bản về “Dự án Hài hòa hóa pháp luật hiện hành và thống nhất áp dụng pháp luật hướng tới năm 2020”, nhằm triển khai các hoạt động xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (thay thế Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT), ngày 07 tháng 9 năm 2018, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp phối hợp cùng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (Dự án JICA) tổ chức Toạ đàm góp ý dự thảo Thông tư nêu trên tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Liên quân Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và Cục Bồi thường nhà nước giành giải nhất môn bóng đá năm 2018

  28/08/2018

  Hòa trong niềm vui chung của cả nước trong những ngày mùa thu Tháng Tám lịch sử hào hùng; hướng tới Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2018), chiều ngày 24/8/2018, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và Cục Bồi thường nhà nước đã liên quân tham gia thi đấu thể thao gồmhai bộ môn là kéo co và bóng đá tại Giải thi đấu thể thao do Công đoàn Bộ Tư pháp phát động và tổ chức. Đây là một hoạt động, phong trào truyền thống đã được hai đơn vị duy trì, gắn kết trong nhiều năm liền.