Tin hoạt động

Nghiên cứu trao đổi

 • Cục Đăng ký tổ chức họp góp ý dự thảo Báo cáo rà soát pháp luật về đăng ký tài sản và đề xuất định hướng hoàn thiện pháp luật về đăng ký tài sản

  25/05/2017

  Thực hiện sự phân công của Lãnh đạo Bộ Tư pháp về việc giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất xây dựng hồ sơ chính sách pháp luật về đăng ký tài sản, trong thời gian vừa qua, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã thực hiện các hoạt động nghiên cứu, rà soát, đánh giá thực trạng pháp luật về đăng ký tài sản và dự kiến những quan điểm và định hướng lớn trong xây dựng xây dựng Luật Đăng ký tài sản. Nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo rà soát pháp luật nêu trên làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách pháp luật của Luật đăng ký tài sản, ngày 25/5/2017, Cục Đăng ký tổ chức họp cuộc góp ý dự thảo Báo cáo tại trụ sở Cục Đăng ký.

 • Đại hội Chi Đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2019

  12/05/2017

  Thực hiện Kế hoạch số 05 KH/ĐTN ngày 23/9/2016 của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, được sự đồng ý của Cấp ủy và Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp. Ngày 12/5/2017, Chi đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

 • Tọa đàm góp ý dự thảo Báo cáo kết quả rà soát pháp luật về đăng ký tài sản và đề xuất định hướng hoàn thiện pháp luật về đăng ký tài sản

  25/04/2017

  Nhằm triển khai Quyết định số 08-QĐ-BCSĐ ngày 03/3/2017 của Ban cán sự Đảng bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Chương trình số 01-Ctr/BCS ngày 30/6/2016 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp (Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 -2021) và thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017, trong thời gian vừa qua, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Báo cáo rà soát pháp luật về đăng ký tài sản và đề xuất định hướng hoàn thiện pháp luật về đăng ký tài sản. Nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo làm cơ sở cho việc đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật về đăng ký tài sản, Cục Đăng ký tổ chức Tọa đàm góp ý dự thảo Báo cáo nêu trên vào ngày 25/4/2017.