Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký

Khách hàng đang vay vốn lưu động tại Ngân hàng. Nay khách hàng yêu cầu và Ngân hàng đồng ý nâng hạn mức vay. Trong hợp đồng thế chấp cũ đã nêu về nghĩa vụ bảo đảm phát sinh trước hoặc sau thời điểm ký kết hợp đồng giữa ngân hàng và khách hàng. Vậy trong trường hợp này khách hàng có cần phải ký hợp đồng thế chấp mới hay chỉ ký Phụ lục hợp đồng?Có cần đăng ký bảo đảm bổ sung không?

Gửi bởi Vũ Hồng Anh Ngày 11/07/2018

Ngân hàng có được ưu tiên mua khi tài sản bảo đảm bị tịch thu và bán đấu giá?

Ngân hàng có được ưu tiên trong trường hợp tài sản bảo đảm là xe (đã đăng ký giao dịch bảo đảm) bị tịch thu và bán đấu giá?

Gửi bởi Nguyen Anh Hung Ngày 01/08/2017

Trích lục sơ đồ đất và thẩm quyền cấp trích lục sơ đồ đất

Ngân hàng nhận thế chấp tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất (QSDĐ), có một số trường hợp hoặc là không có sơ đồ trên Giấy chứng nhận QSDĐ hoặc là do khách hàng chuyển nhượng, tách thửa nhiều lần nên cần phải trích lục lại sơ đồ và diện tích thực tế hiện tại. Khi hướng dẫn khách hàng liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai ( VP ĐKĐĐ) huyện để đi trích lục lại sơ đồ đất thì có một số văn phòng đăng ký đất đai huyện không trích lục và hướng dẫn khách hàng về UBND xã thực hiện trích lục sơ đồ. Vậy trường hợp trích lục sơ đồ đất của UBND xã/phường cấp có giá trị pháp lý để thực hiện việc thế chấp, đăng ký giao dịch bảo đảm hay không và thẩm quyền cấp trích lục sơ đồ đất là của cấp nào? (Vì một số trường hợp khi nhận được trích lục sơ đồ đất của UBND xã cấp, chúng tôi liên hệ lại với VP ĐKĐĐ huyện trích lục lại thì trích lục của UBND xã cấp có sơ đồ khác và diện tích giảm hơn so với trích lục của VP ĐKĐĐ huyện. Tuy nhiên chỉ có một số ít trường hợp chúng tôi có thể yêu cầu phía  VP ĐKĐĐ huyện trích lục được, còn đa số các VP ĐKĐĐ huyện đều hướng dẫn khách hàng về UBND xã trích lục).

 
 

Gửi bởi Phạm Vân Ngày 15/08/2017

Cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp

Theo quy định tại khoản 6 điều 321 BLDS thì bên thế chấp được cho thuê cho mượn và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết. Tuy nhiên trong hợp đồng thế chấp, bên thế chấp và bên nhận thế chấp lại thỏa thuận là bên thế chấp được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nếu được sự đồng ý của ngân hàng. Vậy thỏa thuận này của hai bên có vi phạm pháp luật không?

Gửi bởi Phạm Thị Duyên Ngày 15/05/2017

Bên thế chấp mua lại tài sản thế chấp khi xử lý tài sản bảo đảm

Tôi có thế chấp tàu vận tải biển và 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSD) để vay vốn ngân hàng. Bây giờ đến hạn thanh toán nhưng tôi không có tiền trả. Vậy thủ tục ngân hàng phát mãi tài sản thế chấp của tôi như thế nào và tôi có được quyền mua lại QSĐ đất đã thế chấp hay không?

Gửi bởi Lê Thị Yến Ngày 19/05/2017

Hồ sơ thế chấp hàng hóa trong kho

Tôi là chủ một công ty sản xuất và phân phối thép. Tôi có nhu cầu vay vốn ngân hàng, tài sản thế chấp là một lô hàng trong kho. Để có thể vay được vốn ngân hàng thì tôi cần phải làm một bộ hồ sơ thế chấp hàng hóa trong kho với ngân hàng. Vậy bộ hồ sơ đó cần có những giấy tờ gì?

Gửi bởi Ngọ Thu Ttrang Ngày 25/07/2017

Thế chấp tài sản

Tôi có nhu cầu vay vốn Ngân hàng, tài sản đảm bảo là mảnh đất của mẹ tôi mới mua năm 2016. Bố tôi đã mất năm 1993, năm 2015, gia đình tôi có làm văn bản thừa kế cho mẹ tôi toàn quyền sử dụng mảnh đất cũ để bán. Nay tôi muốn dùng mảnh đất mẹ tôi mới mua năm 2016 để thế chấp ngân hàng. Trên sổ chỉ ghi tên của mẹ tôi, nguồn gốc: có thu tiền sử dụng theo quy định của Nhà nước. Như vậy khi mẹ tôi ký hợp đồng thế chấp có cần phải chứng minh bố tôi đã mất và làm văn bản thừa kế cho mảnh đất mới này hay không? Nếu cần thì tôi phải làm thêm những thủ tục gì để có thể vay vốn Ngân hàng?

Gửi bởi Lý Khánh Linh Ngày 07/10/2016

Chuyển mục đích sử dụng đất khi đất đang thế chấp

Tôi đang thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng. Nay tôi có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và ngân hàng đồng ý cho tôi mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất với điều kiện nhân viên ngân hàng trực tiếp làm mọi thủ tục, sau khi hoàn tất sẽ xóa thế chấp cũ và làm lại thế chấp mới. Tuy nhiên, Phòng Tài nguyên yêu cầu tôi phải xóa đăng ký thế chấp, sau đó mới được chuyển mục đích sử dụng đất. Vậy Phòng Tài nguyên yêu cầu có đúng không? Văn bản nào quy định?

Gửi bởi quách hưng thịnh Ngày 18/07/2016

Những người nào phải ký vào hợp đồng thế chấp tài sản

Theo quy định của pháp luật khi hộ gia đình vay Ngân hàng thì những thành viên trong gia đình từ 15 tuổi trở lên có quyền ký hợp đồng vay nợ Ngân hàng và hợp đồng thế chấp tài sản. Nhưng giả sử tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình năm 1997, nhưng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có 01 người con đủ 15 tuổi, còn 02 con thì chưa đủ 15 tuổi. Đến năm 2015 xin vay vốn thì cho em hỏi là hộ gia đình phải cần bao nhiêu người con ký hợp đồng vay nợ và hợp đồng thế chấp tài sản?

Gửi bởi Vũ Cao Hiếu Ngày 18/08/2016

Thế chấp và đăng ký thế chấp phần diện tích sử dụng chung trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tôi có mảnh đất 100m2 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, ghi rõ diện tích đất là 100m2, hình thức sử dụng riêng là 50m2, diện tích sử dụng chung là 50m2 (đây là diện tích ngõ đi chung). Khi công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm đều ghi nhận diện tích đất thế chấp là 100m2. Như vậy, có được thế chấp cả diện tích sử dụng riêng và diện tích sử dụng chung hay không?

Gửi bởi Nguyễn Đức Lịch Ngày 30/06/2016